Frågor och svar om vaccin mot covid-19

När kan jag få vaccin?

Tillgången på vaccin avgör när vi kommer kunna erbjuda vaccin. De som har störst behov av att skyddas mot covid-19 kommer erbjudas vaccin först. I takt med att vi får mer vaccin kommer fler att erbjudas. Enligt nuvarande tidplan räknar vi med att få vaccin och kunna börja dem med stört behov vecka 6-7.

Vem får vaccin först?

De som har störst behov av att skyddas mot covid-19 kommer erbjudas vaccin först.

  1. Först erbjuder vårdcentralen vaccin till personer som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser, LSS-boenden och individer med personlig assistent.
  2. Därefter erbjuds de som är 70 år eller äldre vaccin.
  3. Efter det erbjuds vaccin till personer som är under 70 år men har en bakomliggande sjukdom.

Jag har hemtjänst, vad gäller för mig?

Vårdcentralen samverkar med kommunen. Du som berörs av detta erbjudande kommer att få personlig information. Exakt när vaccinering sker beror på vår tillgång på vaccin. Enligt nuvarande tidplan räknar vi med att kunna erbjuda vaccin vecka 6-7.

Jag är över 70 år, vad gäller för mig?

Du som är 70 år eller äldre kommer få vaccin av den vårdcentral som du är listad på. Vår preliminära tidplan är att öppna vår tidsbokning under vecka 6-7 för dig som är 70 år eller äldre. Denna tidsplan kan komma att ändras beroende av tillgången på vaccin.

Jag är över 70 år men är inte listad någonstans. Vart ska jag gå?

Om du bor i Stockholms län men inte är listad på någon vårdcentral kan du kontakta valfri vårdcentral.

Jag har en bakomliggande sjukdom, vad gäller för mig?

Du som har en bakomliggande sjukdom kommer få vaccin av den vårdcentral som du är listad på. Den preliminära tidplanen är att öppna tidsbokning för dig som tillhör riskgrupp med bakomliggande sjukdom i februari/mars. Tidplanen kan komma att ändras beroende på tillgången på vaccin.

Vilka bakomliggande sjukdomar räknas som riskgrupp?

Exakt definition av vilka bakomliggande sjukdomar som ska ge förtur till vaccination är i dagsläget inte bestämt. Det kommer bland annat kommuniceras på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vad gäller för allmänheten?

I takt med att tillgången på vaccin ökar kommer fler att erbjudas vaccin. Då kommer också fler aktörer än vårdcentraler kunna erbjuda vaccinering mot covid-19. På 1177.se finns aktuell information.

Vad ingår i begreppet hemtjänst?

Vi avser personer som har omsorgsinsatser från hemtjänsten, boende på LSS och individer med personlig assistent.

Vad kostar vaccineringen?

Vaccinering mot covid-19 är kostnadsfri.

Hur går vaccineringen praktiskt till?

Vaccin mot covid-19 ges med två doser. Du bokar in tid för din andra dos i samband med att du får din första dos. Sprutan ges i överarmen. Efter att du fått sprutan ska du vänta 15 minuter innan du går hem.

Varför ska jag vaccinera mig?

För att skydda dig och andra.

  • För din egen skull, för att undvika att bli allvarligt sjuk.
  • För andras skull, för att minska smittan i samhället och skydda dem som är extra sårbara.
  • Vaccin är ett viktigt verktyg för att kunna bromsa smittan.

Jag har redan haft covid-19. Ska jag vaccinera mig?

Vi rekommenderar vaccination även efter genomgången infektion och till den som har antikroppar.

Är det några som inte ska vaccineras?

Barn och ungdomar under 18 år, gravida och ammande vaccineras inte enligt nu gällande direktiv.

Biverkningar?

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har fått vaccinet. Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i lederna och musklerna. Besvären kommer i så fall inom det första dygnet efter vaccinationen. Besvären är oftast lindriga och brukar gå över inom några dagar. Om du får feber efter vaccination kan du inte utesluta att du är sjuk utan behöver provta dig för covid-19.