Uppdaterad information om Covid-19 vaccinering

Information gällande COVID -19 vaccinering. Du som är listad på Sickla hälsocenter, tillhör riskgrupp och är mellan 18–49 år kommer att kontaktas av oss för att erbjudas en vaccinationstid. Du kommer att kallas via telefonsamtal eller via brev. Vi kommer tyvärr ha begränsad möjlighet att omboka din erbjudna vaccinationstid. Du som är i riskgrupp och född 1971 eller tidigare hänvisas till alltid öppet.

Med vänlig hälsning,

Sickla Hälsocenter

Frågor & svar – Covid-19 vaccination

Nu kan du som är född 1956 (och tidigare) boka tid för covid-vaccinering via appen Alltid Öppet. Om du saknar Bank ID kan du som är listad hos oss på Sickla Hälsocenter boka tid här på vårdcentralen.

Frågor och svar

När uppnås maximal effekt av vaccinet?

Cirka en vecka efter andra dosen.

Kommer vaccinet ges till barn?

Nej. I nuläget planeras för vaccin till de som är över 18 år. Det behövs mer erfarenhet av vaccinet för barn innan det kan bli aktuellt vaccinera barn. Barn drabbas dessutom mycket sällan av allvarlig sjukdom till följd av Covid-19.

Kommer vaccinet ges till gravida?

I hittills framkommen information avvaktar vi med vaccination av gravida.

Vad kostar det att vaccinera sig?

Vaccinet kommer att vara avgiftsfritt för dig som individ. Staten betalar för vaccinet via skatteintäkter.

Kommer jag behöva vaccinera mig mot Covid-19 varje år likt vaccinet mot säsongsbunden influensa?

Det vet vi ännu inte eftersom varaktigheten av motståndskraft mot viruset efter vaccination ännu inte kunnat studeras för mer än några månader.

Måste jag vaccinera mig om jag haft Covid-19?

Ja eftersom skyddet mot att återigen insjukna i Covid-19 avtar successivt efter cirka sex månader efter genomgången Covid-19. Det pågår studier som granskar om de som haft Covid-19 ev skulle kunna avvakta vaccin alternativt klara sig med en dos vaccin. Det finns ännu inga riktlinjer som rekommenderar detta.

Vilken nytta medför vaccinet?

 • Att smittas av sjukdomen covid-19 och riskera svår sjukdom är en mycket allvarlig risk, särskilt för äldre personer över 65 år.
 • Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19.
 • Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig så fort som möjligt. Både för att skydda sig själva men också för att bidra till minskad risk för smittspridning. Det är så vi kan nå slutet av pandemin.
 • Varje vaccination är ett steg mot att kunna återgå till ett liv utan de restriktioner som råder just nu.

Är alla vacciner är godkända och säkra?

 • Alla vaccin som Region Stockholm erbjuder är godkända av Läkemedelsverket och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Alla vacciner ger ett bra skydd när du har fått samtliga doser.
 • Vaccin är mycket säkra läkemedel. Kraven är höga och alla vacciner har testats på flera olika sätt och på många personer innan de börjar användas av stora grupper människor.
 • Alla vacciner skyddar effektivt mot sjukdomen samt mot svår sjukdom och död i covid-19.

Kan jag få välja vaccinsort?

 • Vi erbjuder godkända vaccin till de individer vaccinet passar för. Som invånare kan du inte själv välja vilket vaccin du ska få.
 • Vårdcentraler tilldelas en begränsad mängd vacciner och därför finns det ingen möjlighet för personer att själva välja vilket vaccin man vill ha.
 • Det ger inget mervärde att välja vaccintyp. Alla vaccin är likvärdiga på så vis att de har en tillräcklig skyddseffekt och är säkra att använda till de målgrupper vi ger dem till.
 • Det går inte att ställa sig i ”kö” till något särskilt vaccin.

Biverkningar?

 • Precis som andra läkemedel kan vaccin ge biverkningar.
 • Den vanligaste biverkningen är att du får en liten svullnad och blir röd kring stället där du fick sprutan. Man kan också få lite feber under några dagar eller en reaktion som påminner om sjukdomen som du fick vaccin mot. Det är också vanligt att inte få några biverkningar alls.
 • Det är väldigt ovanligt med allvarliga biverkningar av vaccin. Fördelarna med vaccinet måste vara större än riskerna för biverkningar för att vaccinet ska godkännas.

Information om Astra Zenecas vaccin Vaxzevria

 • Astra Zenecas vaccin Vaxzevria skyddar effektivt mot sjukdom och död i covid-19. Det har god skyddseffekt för äldre.
 • Ingen över 65 år har fått de sällsynta biverkningarna och därför kan vaccinet tryggt fortsätta ges till personer över 65 år.
 • I Europa har Astra Zenecas vaccin getts i över 20 miljoner doser. Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) utredning visar att det inte finns ökad risk för blodproppar bland de äldre vaccinerade. Om du har haft en blodpropp av något slag, tar blodförtunnande medicin eller medicin för att förebygga blodproppar, kan du vaccineras med Astra Zenecas vaccin.
 • Det är en trygghet att biverkningar utreds ordentligt för att klargöra om det finns orsakssamband. Alla som vill vaccinera sig ska kunna känna sig trygga med det vaccin som erbjuds.
 • Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) slutsats är att en ovanlig form av blodpropp (trombos) i kombination med låga halter av blodplättar (trombocytopeni) bör anges som en mycket sällsynt biverkning av vaccinet. Kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare. Detta har setts hos ett fåtal personer som är under 65 år. Symtomen förekommer i befolkningen även utan vaccination men är mycket ovanliga.
 • EMA:s bedömning är att nyttan med vaccinet fortsatt uppväger risken att drabbas av biverkningar. Vaccinet är effektivt för att förebygga covid-19 och minska svår sjukdom och dödsfall.
 • Folkhälsomyndigheten har granskat EMA:s utredning, gjort en egen genomgång av den information som finns om de misstänkta biverkningarna och haft möten med experter i Sverige och andra länder. Bedömningen är att för personer som är 65 år och äldre är Astra Zenecas vaccin tryggt att använda och ger ett mycket gott skydd. För dem kan vaccinet fortsätta att användas. För yngre personer fortsätter pausen medan man undersöker om händelserna med blodproppar i kombination med blödning hos yngre personer är kopplade till vaccinet eller inte eftersom säkerheten går först.
 • Vaccinet stimulerar kroppens naturliga immunförsvar. Vaccinet fungerar genom att få kroppen att tillverka skydd (antikroppar och specialiserade vita blodkroppar) mot det virus som orsakar covid-19, vilket ger skydd mot covid-19. Vaccinet kan inte orsaka covid-19.

Information gällande Covid 19 vaccinering

Information gällande Covid 19 vaccinering till dig som är född 1946 eller tidigare och är listad på Sickla Hälsocenter. Du är nu välkommen att höra av dig för att få en vaccinationstid här på mottagningen. Tillgång och leverans av vaccinet styr vår vaccinationsplanering, men vi gör vårt bästa för att du ska kunna erbjudas vaccin inom snar framtid.

Hälsningar personalen på Sickla Hälsocenter

Årets influensavaccinering

Vi har influensavaccin kvar, det går bra att boka tid!

Uteblivet besök kostar 400 kronor från 1 september

För att minska antalet uteblivna vårdbesök utan giltigt skäl införs en avgift på 400 kronor i Region Stockholm från den 1 september. Om du uteblir från ett planerat besök i öppenvård och du inte lämnat återbud i tid får du betala en avgift. Kommer du för sent och vården därför inte kan genomföras får du också betala. Förhinder ska meddelats 24  timmar innan ditt besök.

Detta gäller även om vården skulle ha varit avgiftsfri. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte.

Med anledning av covid-19 (coronavirus)

Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av coronavirus.

Vänligen ring istället vår telefonrådgivning 08-556 744 00, alternativt boka ett digitalt läkarbesök på Lideta Digital. Du kan också ringa Vårdguidens sjukvårdsrådgivning som har öppet dygnet runt (telefonnummer 1177).

Obs! För att minska eventuell smittspridning är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen.

Nya hemsidor

Vi har gjort om vår hemsida och samtidigt gjort en helt ny sida för Danvikens Hälsocenter http://www.danvikenhalsocenter.se

Sickla Hälsocenters Gym finns kvar på samma sida som förut http://www.shcgym.se