Övrig personal

Anna Stenström

Verksamhetschef

Åsa Johansson

Undersköterska

Marie Haking

Terapeut

Johanna Hallén

PT

Denise Kimström

PT

Susanne Sundberg

Undersköterska

Åsa Nygren

Undersköterska

Lena Hedberg

Terapeut

Elin Larsson

PT

Ilona Hurtig

PT

Inga-Lill Hjelm

Undersköterska

Inga-Lill Hjelm

Undersköterska

Anna Karin Johansson

PT

Samuel Elväng

PT