Uppdaterad information om Covid-19 vaccinering

Information gällande COVID -19 vaccinering. Du som är listad på Sickla hälsocenter, tillhör riskgrupp och är mellan 18–49 år kommer att kontaktas av oss för att erbjudas en vaccinationstid. Du kommer att kallas via telefonsamtal eller via brev. Vi kommer tyvärr ha begränsad möjlighet att omboka din erbjudna vaccinationstid. Du som är i riskgrupp och född 1971 eller tidigare hänvisas till alltid öppet.

Med vänlig hälsning,

Sickla Hälsocenter