Uteblivet besök kostar 400 kronor från 1 september

För att minska antalet uteblivna vårdbesök utan giltigt skäl införs en avgift på 400 kronor i Region Stockholm från den 1 september. Om du uteblir från ett planerat besök i öppenvård och du inte lämnat återbud i tid får du betala en avgift. Kommer du för sent och vården därför inte kan genomföras får du också betala. Förhinder ska meddelats 24  timmar innan ditt besök.

Detta gäller även om vården skulle ha varit avgiftsfri. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte.