Hembesök

Hembesök är i första hand till för äldre och personer som har flera sjukdomar.

Hembesök betyder att en sjuksköterska eller läkare kommer hem till patienten. Patienten får en medicinsk bedömning och i vissa fall kan behandlingen påbörjas i hemmet.

Kontakta oss om du är i behov av ett hembesök.