Vi erbjuder psykoterapeutisk bedömning, konsultation och behandling, efter remiss av läkare på vårdcentralen. Det kan t ex handla om kriser, depressioner, ångesttillstånd eller stressrelaterade besvär. De första samtalen hos oss fokuserar på bedömning och klargöranden av dina problem för att sedan planera för den hjälp eller behandling som är bäst lämpad för dig. Det kan röra sig om alltifrån några samtal till en serie psykoterapeutisk behandling.

För att få samtalsstöd behöver du vara listad vid vårdcentralen och ha en remiss från en läkare. Vänligen ring tel: 08-556 744 00 och boka tid hos läkare för bedömning.